Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej / prądu?

Dział: Sprzedawcy Energii

Od 1 lipca 2007 możemy kupić energię na rynku regulowanym, czyli od spółki wydzielonej z lokalnego zakładu energetycznego lub skorzystać z oferty innych firm, zajmujących się sprzedażą energii i płacić mniej.

Z ofertami spółek zajmujących się handlem energią możemy zapoznać się na stronach internetowych. Obecnie w Polsce działa kilkanaście spółek obrotu energią, od których gospodarstwa domowe mogą kupić prąd.

Aby wyjść naprzeciw potencjalnym klientom, niektóre z firm umieściły na swojej stronie internetowej formularz zgłoszeniowy. Po jego wypełnieniu nowy sprzedawca energii wysyła nam umowę w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron, oraz pełnomocnictwo, które musimy podpisać i odesłać. Pełnomocnictwo uprawnia daną firmę do załatwienia wszelkich formalności związanych z całą procedurą zamiany w naszym imieniu.

Jeżeli będziemy musieli załatwić zamianę sprzedawcy we własnym zakresie należy:

  1. Zawrzeć umowę z nowym dostawcą energii
  2. Złożyć wniosek u dotychczasowego operatora o dokonanie rozdzielenia umowy oraz wniosek o zmianę sprzedawcy. (Nowy sprzedawca także informuje spółkę dystrybucyjną o fakcie zawarcia z nami umowy).
  3. Operator systemu w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji musi powiadomić nas o jego przyjęciu lub zgłosić ewentualne niezgodności i konieczność poprawienia wniosku.
  4. Podpisać umowę na usługę dystrybucji energii z operatorem systemu, przypisanym nam terytorialnie. W umowie tej musi ujęty być sprzedawca wybrany przez nas oraz podmiot, który podejmie usługę związaną z działalnością obrotową, w przypadku gdy wybrany sprzedawca zaprzestanie swojej działalności. Dzięki temu mamy zapewnioną ciągłość sprzedaży.

Musimy pamiętać, że nowa umowa zacznie obowiązywać w dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy kompleksowej. W terminie do 5 dni roboczych od wejścia w życie nowej umowy, operator musi dokonać odczytu licznika.

Dostarczenie energii odbywać się będzie na podstawie dwóch umów:

  1. Umowy na zakup energii elektrycznej zawartej z wybranym przez nas przedsiębiorstwem obrotu. Cena energii związana jest z działalnością obrotową, która obejmuje koszty zakupu oraz koszty związane z rozrachunkiem czyli abonament.
  2. Umowa o świadczeniu usług dystrybucyjnych zawarta z lokalnym zakładem energetycznym. W skład opłat wchodzi część stała, obejmująca koszty utrzymania systemu elektroenergetycznego oraz część zmienna, obejmująca koszty usług systemowych.

Obecnie cały rynek energetyczny w Polsce reguluje, zgodnie z obowiązującą ustawą i założeniami polityki energetycznej, Urząd Regulacji Energetyki reprezentowany przez Prezesa. Prezes URE kontroluje m.in. ceny energii elektrycznej, przedstawiane mu do zatwierdzenia w postaci taryf dostawców energii. Prawdopodobnie od 2009 roku odpowiedzialność za decyzje dotyczące cen zostanie przeniesiona na same przedsiębiorstwa energetyczne. Będzie to następny krok sprzyjający rozwojowi konkurencji na rynku energetycznym. Być może na początku ceny energii elektrycznej będą wyższe, ale w efekcie panującej konkurencji niektóre spółki obrotu zaczną proponować coraz korzystniejsze warunki zakupu energii, aby przyciągnąć klienta, tak jak to miało miejsce na rynkach zachodnich.

Dzięki liberalizacji w energetyce, która zapewniła nam prawo wyboru, będziemy mieli duży wpływ na regulację cen energii elektrycznej. Konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi jest najlepszym sposobem na obniżenie ceny prądu i podniesienia jakości obsługi klienta. Od nas tylko zależy czy skorzystamy z naszego prawa i zmusimy skostniały rynek energetyczny do walki o klienta.

eprad.pl - porównywarka cen energii