loader

Instalacje fotowoltaiczne w sektorze rolniczym są niewątpliwie furtką do lepszej, bezpieczniejszej i przede wszystkim tańszej przyszłości gospodarstwa rolnego. Pierwszym znaczącym krokiem jest świadome zdecydowanie się na zmianę energii tradycyjnej na energię słoneczną. Chęć zmian na lepsze, szukanie rozwiązań i oszczędności to klucz do skutecznego rozwoju gospodarstwa rolnego. A to prognozuje większe zyski, a więc i większe pieniądze. Często jednak zainteresowanie fotowoltaiką dla rolnika kończy się w momencie, kiedy nie wiemy jaki zrobić kolejny krok. Dlaczego tak jest i jak uniknąć takiej drogi? Odpowiedzi na te pytania zawiera poniższy poradnik po fotowoltaice dla rolników.

Formalności

Formalności czy informacje dla osoby nie mającej styczności z fotowoltaiką są często nie do końca jasne. Skutkiem tego cały obraz inwestycji zawiera sprzeczne i niedokładne informacje, co często skutkuje całkowitą rezygnacją. Na szczęście z pomocą przychodzą specjaliści, którzy od lat zajmują się doradztwem energetycznym. Umożliwiają oni indywidualny dla każdego i opłacalny wybór odpowiedniej mocy paneli fotowoltaicznych do zapotrzebowania na energię elektryczną. Odbywa się to tak, aby instalacja była jednocześnie maksymalnie wydajna i dostosowana do potrzeb gospodarstwa rolnego. A to pozwoli na szybszy zwrot inwestycji i w rezultacie całkowicie darmową energię ze słońca. Rządowy program wsparcia Agroenergia powstał z myślą o rolnikach i gospodarstwach rolnych. W celu chęci uzyskania wsparcia finansowego należy złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie. Kolejnym ważnym krokiem są już formalności, a właściwie złożenie wniosku, bo od tego należy zacząć inwestycję.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie można rozpoczynać instalacji, natomiast warto już wybrać wykonawców i skorzystać z usług doradztwa energetycznego jakie oferuje firma eprad.pl. Warto wybrać firmę, która posiada szeroki zakres doradztwa podzielonego na instalacje fotowoltaiczne domowe, instalacje dla rolników i hodowców, biznesowe czy farmy fotowoltaiczne. Szeroki zakres doradztwa pozwala na wyselekcjonowanie indywidualnych potrzeb dla poszczególnych instalacji i sektorów. Dzięki temu doradztwo jest szczegółowe i bardzo dokładne dla każdego przez pryzmat jego indywidualnych potrzeb energetycznych i wydajności.

Program Agroenergia

Program Agroenergia ma na celu zwiększenie ilości energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł. Do odnawialnych źródeł należy fotowoltaika, która w przypadku rolnictwa daje wiele możliwości i pozwala znacznie obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Program jest planowany na okres czasowy 2019 – 2025, przy czym wszelkie formalności przyjmowane będą do roku 2023, natomiast środki wypłacane będą do 2025 roku.

Program priorytetowy Agroenergia pierwszy nabór wniosków zakończył z dniem 20.12.2019 r. i w chwili obecnej wnioski nie są przyjmowane ze względu na oczekiwanie na kolejny nabór. Nowy nabór zostanie ogłoszony po potwierdzeniu możliwości zapewnienia w trakcie stanu epidemii równego dostępu dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców do złożenia wniosków. Wraz z rozpoczęciem nowego naboru, dostępny będzie nowy regulamin, którego aktualizacja nastąpiła z dniem 13.05.2020 r. Cały regulamin jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce “Nabór 2019 Agroenergia” na samym dole w załączniku do pobrania. Znajdują się tam także wszystkie inne niezbędne załączniki i warto się z nimi zapoznać w celu uzyskania dokładnych i przede wszystkim wiarygodnych informacji.

Wszystkie bieżące informacje o projekcie Agroenergia i jego drugim naborze są także stale aktualizowane na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w zakładce Agroenergia. Dla ułatwienia, aby być na bieżąco i mieć nieprzerwalny dostęp do informacji należy wejść na stronie internetową NFOSiGW, następnie kliknąć w zakładkę “oferta finansowania”, po czym wybrać “środki krajowe”, po czym w programach priorytetowych wybrać hasło “agroenergia” i tam znajdziemy wszystkie szczegółowe informacje o projekcie, które są stale aktualizowane. Wchodząc także w zakładkę “pytania i odpowiedzi” znaleźć można wiele wyjaśnień na częste i nurtujące pytania co pomoże rozjaśnić wizję inwestycji.

Zgodnie z informacjami, które także możemy znaleźć na stronie internetowej, inwestycja fotowoltaiczna nie może być rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, iż umowa z wykonawcą, zakup paneli, falownika i innych niezbędnych przedmiotów do instalacji, nie mogą mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku w ramach nowego naboru.

Dotacja czy pożyczka?

Do form wsparcia w priorytetowym programie Agroenergia zaliczamy dotację lub pożyczkę. Dotacja jest rozwiązaniem pozwalającym na bezzwrotne dofinansowanie, natomiast pożyczka jest zwrotną firmą finansowania. Budżet przeznaczony na realizację celu programu sięga 200 000 zł. w czym suma bezzwrotnego dofinansowania jest zaplanowana do 170 000 zł, natomiast dla zwrotnych form finansowania wynosi do 30 000 zł. Środki dofinansowania są w tym przypadku wypłacane już po zakończeniu całej instalacji, w postaci refundacji. Wielkość dotacji zależy od mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. W przypadku instalacji modułów o mocy 10 – 30 kW dofinansowanie będzie równe 20% kosztów kwalifikacyjnych, natomiast instalacje w przedziale 30 – 50 kW mocy otrzymają dotację w wysokości 13% kosztów kwalifikacyjnych. Instalacja musi być nowa, części nie mogą być używane, a ich produkcja nie może być starsza niż 24 miesiące przed założeniem. Wszelkie przedmioty, części czy urządzenia jak np. falownik powinny posiadać osobne dokumenty potwierdzające ich oryginalność i zakup z pierwszej ręki. Nazwy i numery urządzeń są niezbędne do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w programie Agroenergia.

Złożenie wniosku

Najważniejszym krokiem rozpoczynającym inwestycję w przypadku starania się o dofinansowanie, jest złożenie wniosku znajdującego się na stronie internetowej NFOSiGW. Mimo tego, że wciąż czekamy na ogłoszenie daty drugiego naboru składania wniosków w programie Agroenergia, od 31.03.2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną, wszelkie wnioski można składać jedynie droga elektroniczną. Do tej czynności niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód. Chodzi tutaj o możliwość dokonania elektronicznego podpisu przez osobę fizyczną, która owy wniosek składa, w tym przypadku jest to rolnik. W przypadku nie posiadania możliwości podpisu elektronicznego istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w postaci skanu wniosku. Wniosek należy pobrać ze strony internetowej, prawidłowo wypełnić i podpisać, a następnie wysłać skan wniosku.

Do wypełnionego i składanego wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty. Dzięki temu zaistnieje możliwość między innymi oszacowania potrzebnej mocy instalacji w danym gospodarstwie rolnym i zweryfikowania rolnika pod kątem wiarygodności. Istotną informacją jest także to, że prosument czyli w tym przypadku rolnik chcąc skorzystać z dotacji lub pożyczki jako właściciel lub dzierżawca gospodarstwa rolnego nie musi być ubezpieczony w KRUS, może odprowadzać składki ZUS. Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępny jest także aktualny regulamin priorytetowego programu Agroenergia. W zakładce ‘Nabór 2019 Agroenergia, na samym dole znajdują się niezbędne załączniki takie jak regulamin czy szczegółowa lista dokumentów jakie należy dołączyć do wypełnionego wniosku o dofinansowanie. Do wniosku należy załączyć dokumenty takie jak między innymi w przypadku konieczności złożenia podpisu na wniosku przez osobę inną, niż wynika z dokumentów rejestrowych, niezbędny jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo do złożenia podpisu na wniosku.

Pozostałe dokumenty

Niezbędne będą także:

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące podatku dochodowego, w przypadku prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej takich jak większe uprawy w szklarniach, tunelach foliowych, uprawy grzybów czy innych wyselekcjonowanych roślin czy zwierząt.
  • Dokumenty potwierdzające liczbę hektarów jakie rolnik ma w swoim gospodarstwie.
  • Potwierdzenie miejsca zamieszkania lub pobytu tymczasowego.
  • Potwierdzenie odprowadzania przez rolnika podatku rolnego.

Niezbędne są także potwierdzenia finansowe w postaci rachunków i faktur dotyczące osiągniętych dochodów w danym gospodarstwie rolnym. Wykaz i potwierdzenia dochodów za cały rok poprzedzający oraz wykaz obejmujący okres od początku bieżącego roku do dnia złożenia wniosku.

Na takiej samej zasadzie czasowej co rachunki i faktury, niezbędna jest historia rachunku bankowego, z którego wynikają wysokości opłat i dochodów w gospodarstwie rolnym. Należy dołączyć także dokument uzyskany z Urzędu Skarbowego dotyczący wysokości podatku, a w przypadku produkcji w zakresie działów specjalnych należy dołączyć także deklarację PIT.

Wniosek musi zawierać także w uproszczonej wersji schemat projektu instalacji fotowoltaicznej. Należy zamieścić także numer księgi wieczystej oraz zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający oraz okres bieżący.

Wszelkiego rodzaju dopłaty, pomoce finansowe do danego gospodarstwa rolnego także muszą być udokumentowane i dołączone do wniosku. W przypadku, gdy rolnik korzysta z dodatkowej formy wsparcia, niezwykle istotnym jest przedstawienie wszystkich form finansowania instalacji fotowoltaicznej. Potwierdzenia pożyczek, kredytów czy innych form pomocy finansowej.

Bardzo istotne jest także studium wykonalności sporządzone zgodnie z “instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOSiGW”. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór doradcy energetycznego, który umożliwi ocenę i analizę potencjału projektu instalacji. Pozwoli to także na uzyskanie modelu finansowego projektu, który także jest niezbędnym dokumentem jaki należy zawrzeć w dokumentach załączonych do wniosku o dofinansowanie. Cała dokładna lista niezbędnych dokumentów, jakie należy dołączyć do składanego wniosku o dofinansowanie w programie Agroenergia jest do pobrania na stronie internetowej w zakładce ‘Nabór 2019 Agroenergia” na samym dole w załącznikach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *