loader

Dotacje i ulgi: Energia Plus, PolSEFF2, program Prosument

 

Z roku na rok przybywa programów wspierających firmy w dofinansowaniu inwestycji fotowoltaicznych. To sprawia, że takie inwestycje są coraz bardziej opłacalne, a co za tym idzie bardziej popularne.

Nadwyżki wygenerowanej energii

dzięki nowelizacji ustawy OZE, firmy mają możliwość korzystania z systemu upustów. Warto wspomnieć, na czym polega system upustów. Gdy produkowana jest energia, w pierwszej kolejności zużywamy ją na własne potrzeby. Jeśli wyprodukowana energia przekracza nasze zapotrzebowanie, jest wtedy oddawana do sieci energetycznej.

Okres rozliczeniowy wynosi zazwyczaj rok.

Jeśli potrzebujemy energii, a nasz system jej nie produkuje, możemy ją pobrać z sieci energetycznej.

Mając instalację o mocy do 10 kWp, z energii wcześniej oddanej do zakładu energetycznego potrącane jest 20%. W przypadku instalacji powyżej 10 kWp – potrącane jest 30 %.

Pomimo iż oddajemy część energii, takie rozwiązanie jest korzystniejsze niż inwestycja we własny magazyn energii.

Jednak przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tych warunków jedynie w przypadku mikroinstalacji, czyli instalacji nieprzekraczającej mocy 50 KW. W pierwszej kolejności konieczne jest zgłoszenie przedsiębiorcy do sieci energetycznej. Następnie należy złożyć wniosek o zamontowanie licznika dwukierunkowego. Po podpisaniu umów z zakładem energetycznym można zacząć się rozliczać z nadwyżek energii.

Leasing – jest to forma finansowania znana każdemu przedsiębiorcy. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, bowiem jego koszt to zaledwie kilka procent w skali roku, a dzięki niemu nie trzeba angażować własnych środków. Dodatkowo można powiedzieć, że miesięczna oszczędność z naturalnego pozyskiwania energii z pewnością pokryje część raty. Niewątpliwą zaletą jest to, że leasing można wpisać w koszt firmy, czego efektem jest obniżenie podatku.

Energia Plus – celem programu jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń produkowanych przez firmy na czystość powietrza. Aby zakwalifikować się firmę do programu, należy spełnić poniższe warunki: planowana oszczędność energii nie może być niższa niż 5%.

Złożenie wniosku musi być poprzedzone przeprowadzeniem analizy. W roku poprzedzającym wnioskowanie, przeciętne zużycie energii nie może wynosić mniej niż 2GWh w roku. Łączna pula do rozdania wynosi 4 milionów złotych, a wsparcie przewidziano w formie pożyczki oraz bezzwrotnej dotacji.

Polski Program Finansowania Energii Zrównoważonej II (PolSEFF2) – 

program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, których roczne obroty nie powinny być wyższe niż 50 mln euro. Pomoc oferowana jest w formie dopłat do kredytów. Środki są przekazywane za pomocą banków. Pomoc udzielana jest również  w formie porad, ponieważ dodatkowo w ramach projektu jest możliwość skorzystania z darmowych konsultacji ze specjalistami do spraw energetyki i finansów.

Dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych

programy regionalne realizowane są ze środków unijnych w ramach poszczególnych województw. Forma pomocy zależy od danej jednostki terytorialnej, zatem mogą różnić się wysokością dofinansowania, bądź wymaganiami formalnymi. Każde z województw ma własne zasady programowe.

Od lokalizacji firmy zależy forma oraz rodzaj wsparcia, wysokość wsparcia, zasady otrzymania pomocy. Może to być wsparcie w postaci dofinansowania do kredytów lub pożyczek, jak i dotacje bezpośrednie. Również budżet jest inny dla każdego województwa i jest proporcjonalny do ilości potencjalnych beneficjentów. W celu poznania form wsparcia warto zapoznać się z informacjami publikowanymi na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na stronach właściwego Urzędu Miasta.

Program Prosument

to jeden z najpopularniejszych programów dofinansowań dla fotowoltaiki. Jego realizacja jest przewidziana do 2022 roku. Jest to rozwiązanie skierowane głównie do spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych oraz do osób fizycznych.

W ramach programu Prosument można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 15 do 30 procent kosztów projektu fotowoltaiki. Ponadto program Prosument oferuje udzielenie również pożyczki, której oprocentowanie wynosi tylko jeden procent w skali roku.

Program Bocian

program ten jest skierowany do przedsiębiorców oraz właścicieli różnorodnych firm prywatnych. Program ten jest dostępny dla inwestorów już od 2015 roku. Zakończenie natomiast jest przewidziane na rok 2023. Jego celem jest wspieranie inicjatyw związanych z wdrażaniem instalacji odnawialnych źródeł energii jednak o mocy nie mniejszej niż 40kW.

Górna granica mocy instalacji fotowoltaicznych wynosi 1 MW. Program ten pozwala na korzystne finansowo tworzenie odnawialnych źródeł energii. Podobnie jak w innych programach najważniejszym jego celem jest ograniczenie emitowanego do atmosfery CO2.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *