E-prąd – Twój Doradca Fotowoltaiczny

ZnShine moduły na farmy fotowoltaiczne

ZnShine moduły na farmy fotowoltaiczne

Wytrzymałe szklane panele z powłoką grafenową

ZnShine, to moduły bifacialne z powłoką grafenową, dzięki której są trwalsze i wytrzymalsze niż ich konkurencja. To znakomity wybór do dużych inwestycji biznesowych oraz przy tworzeniu farm fotowoltaicznych. Trwałość i gwarancja, które cechują panele ZnShine potwierdzają setki mega watów zrealizowanych inwestycji fotowoltaicznych oraz niezależne testy laboratoryjne. W tegoroczny rankingu PVEL producent ten otrzymał nagrodę „TOP PERFORMER” aż w trzech kategoriach. Warto nadmienić, że PVEL to wiodące  laboratorium przemysłu fotowoltaicznego, a jego coroczne badania są jednymi z najważniejszych w branży.

Dlaczego moduły fotowoltaiczne ZnShine są tak wytrzymałe?

ZNShine, chiński producent wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych, otrzymał sześć nagród „Top Performer” w sumie dwóch różnych modułów (ZXP6-72 i ZXP6-60) w „Karcie wyników niezawodności modułów fotowoltaicznych 2020” firmy PVEL.

Według analizy rocznej karty wyników PVEL przeprowadzonej przez eprad.pl, ZnShine był jednym z zaledwie ośmiu producentów PV, którzy osiągnęli status Top Performer w teście dynamicznego obciążenia mechanicznego (DML) PVEL. Firma kontynuowała znakomite wyniki, potwierdzone nagrodami w testach cykli termicznych (TC) i degradacji potencjałem indukcyjnym (PID).

PVEL testuje moduły fotowoltaiczne wiodących producentów, takich jak ZNSHINE Solar, aby zweryfikować jakość i wydajność określonych zestawień materiałowych. Producent ZNSHINE potwierdził pozycję lidera i zebrał pozytywne komentarze za zdobycie tytułu Najlepszego Wykonawcy w tegorocznej Karcie Wyników. Tym samym kontynuuje realizację strategii badawczo-rozwojowych i produkcyjnych mających na celu poprawę mocy wyjściowej modułów fotowoltaicznych.

Technologia wykonania najlepszych modułów fotowoltaicznych ZShine

Trendy w produkcji modułów fotowoltaicznych, są bardzo dynamiczne i w ciągu zaledwie kilku lat krajobraz produkcji modułów PV zmienił się diametralnie. Szybki rozwój ogniw w technologii PERC w celu szerszego zastosowania produktów bifacial (dwustronnych), nabywcy modułów fotowoltaicznych mają do czynienia z coraz bardziej złożonym rynkiem. ZnShine dorzuca dodatkowo unikalne wzbogacanie krzemu oraz moduły bifacialne z powłoką grafenową dającą 5% wyższą produkcję w ciągu 30 lat. Dodając do tego wysoką jakość wykonania panele te dedykowane są dużym projektom biznesowym i farmom fotowoltaicznych. Najlepsze połączenie jakości i wykonania przemysłowego to moduły ZnShine i inwertery Kehua (jakość gwarantowana minimum 25 letnim okresem trwałości komponentów)

Znshine PVEL
Testy PVEL ZnShine Cykle Termiczne

Jakie moduły fotowoltaiczne wybrać ?

Pierwsze wyróżnienie ZnShine zdobył w kategorii „Cykle Termiczne”

Wraz ze zmianą temperatury otoczenia komponenty w modułach słonecznych rozszerzają się i kurczą w zależności od poziomu temperatury. Części mają różne współczynniki rozszerzalności cieplnej. Dzięki czemu mogą rozszerzać się i kurczyć w różnym tempie w tych samych warunkach środowiskowych. Powoduje to, efekt termomechaniczny zwany naprężeniem międzyfazowym, który skutkuje naprężeniem wiązań między każdą warstwą modułu fotowoltaicznego. Przykładem takiego naprężenia jest zmęczenie spoiny lutowniczej, które zwiększa rezystancję szeregową, zwiększając tym samym spadek napięcia w module. Gdy prąd przepływa przez obwód wewnętrzny o wyższej rezystancji,  zmniejsza wydajność, gdy słońce świeci najjaśniej.

W ciągu oczekiwanego ponad 30-letniego okresu eksploatacji elektrowni słonecznej, materiałowe komponenty modułów fotowoltaicznych będą się rozszerzać i kurczyć tysiące razy, nawet w klimacie umiarkowanym. Efekt ten występuje przez cały dzień przy dynamicznych zmianach dotyczących natężenia napromienienia i przy temperaturze modułu, działającego powyżej temperatury otoczenia.

Sekwencja testu ujawnia, czy cykliczne zmiany temperatury mogą powodować nadmierne naprężenie międzyfazowe, które uszkadza moduły fotowoltaiczne i zmniejsza wydajność systemu.

Procedura cykli termicznych i mocne strony modułów Bifacial.

W tym teście moduły są poddawane ekstremalnym wahaniom temperatury. Są umieszczane w komorze środowiskowej, w której temperatura została obniżona do -40°C, a następnie podniesiona do 85°C. Wraz ze wzrostem temperatury, moduły są również poddawane maksymalnemu prądowi zasilania. W przypadku PVEL PQP cykl jest powtarzany 200 razy w trzech okresach, łącznie 600 cykli. Co odpowiada około 84 dniom w komorze klimatycznej. Ta procedura jest znacznie bardziej rygorystyczna niż IEC 61215, które wymaga łącznie tylko 200 cykli.

Znshine recenzja

Mediana spadku mocy dla wszystkich typów modułów fotowoltaicznych, wyróżnionych w wynikach 2020 wyniosła 0,67%. Jednak, niektóre moduły tak nie działają na tym poziomie. W  tym pokazany przykład, w którym słaba metalizacja ogniw i niedoskonałe lutowanie taśm łączących ogniwa doprowadziło do 4% spadku mocy. Inne awarie TC obejmują dwa typy modułów, które doświadczył awarii diody bocznikującej prowadzącej do katastrofalnej utraty mocy i jednego typu modułu, który doznał awarii wycieku mokrego z powodu awarii izolacji elektrycznej modułu. Chociaż wydajność TC poprawiła się ogólnie, zaobserwowano poważne awarie w niektórych zestawieniach komponentów.

Wnioski dotyczące modułów dwustronnych „Bifacial”:

Zarówno moduły bifacial Glass Glass, jak i szklanej warstwy tylnej uzyskały status Top Performer. Jak dotąd w testach TC PVEL, ilości degradacji i spadku mocy po stronie przedniej i tylnej są wyrównane.

Sekwencja dynamicznego obciążenia mechanicznego a szklane moduły fotowoltaiczne

Jedna z najbardziej rygorystycznych sekwencji testów, to sekwencja dynamicznego obciążenia mechanicznego (DML). DML łączy cykle termiczne i testy zamrażania wilgoci. Gdy panele słoneczne są narażone na obciążenia mechaniczne, takie jak intensywny śnieg lub siły, takie jak silny wiatr lub grad, elementy ulegają naprężeniu i mogą pęknąć. W takim przypadku może wystąpić szereg problemów powodujących spadek wydajności. Skutkuje to, wnikaniem wilgoci oraz rozwojem i propagacją pęknięć komórek, zmęczeniem złącza lutowniczego i korozją ogniw. Te problemy często prowadzą do zmniejszenia uzysku energii, a nawet awarii modułów i w konsekwencji całego systemów.

Dlaczego test wytrzymałość na obciążenia modułów ZnShine jest tak istotny?

Wiatr i śnieg narażają moduły na obciążenia dynamiczne, czyli siły oddziałujące w różnych kierunkach i z różnymi prędkościami.

Obciążenia mogą również wystąpić przed instalacją systemu fotowoltaicznego. Niewłaściwe opakowanie lub obsługa może spowodować uszkodzenie podczas transport, dostawy i montażu modułów. Test DML pomaga przewidzieć, czy moduły PV mogą wytrzymać te powszechne warunki obciążenia.

ZnShine Recenzja

Procedura dynamicznej sekwencji obciążenia mechanicznego a wytrzymałość modułów PV

Najpierw moduł jest instalowany zgodnie z konfiguracją montażu zalecaną przez producenta. Następnie jest poddawany 1000 cykli naprzemiennego obciążenia przy 1000 Pa. Po czym moduł słoneczny umieszcza się w komorze środowiskowej i poddaje 50 krotnej termicznej obróbce (-40°C do 85°C), które mogą prowadzić do propagacji pęknięć komórek. Następnie trzy zestawy 10 cykli zamrażania wilgoci (85°C i 85% wilgotność względna przez 20 godzin, a na koniec gwałtowny spadek do -40°C). W celu stymulacji potencjalnej korozji i dalszych pęknięć komórek.

Po każdym kroku w sekwencji moduł fotowoltaiczny jest oceniany i wizualnie sprawdzany pod kątem wszelkich oznak awarii komponentów.

Potencjalną przyczyną tych wyników jest to, że destabilizacja BO(BOR-TLEN) może wystąpić w warunkach dużej wilgotności, podczas testów jej ochładzania. Jednak, istnieje kilka typów modułów, które doświadczyły destabilizacji BO, ale są najlepszymi w DML.

Innym powodem szerokiego zakresu wydajności DML, jest podatność na utratę mocy spowodowaną pękaniem ogniw i szybkimi zmianami temperatury. Widać to na przedstawionym przykładzie, w którym moduł poniósł ponad 5% straty mocy, z powodu zwiększonej rezystancji szeregowej na skutek defektów metalizacji, pęknięć ogniw i utraty obszaru aktywnego.

Degradacja indykowanym napięciem (PID) minimalna w modułach ZnShine.

Zjawisko degradacji indukowanym napięciem (PID) pojawiło się w ciągu ostatnich 10 lat wraz z rozwojem wyższych napięć systemowych i systemów nieuziemionych. PID może wystąpić w ciągu kilku tygodni lub nawet dni od uruchomienia. Zwykle występuje, gdy wewnętrzny obwód elektryczny,  jest polaryzowany ujemnie w stosunku do ziemi. Napięcie między ramą a ogniwami może powodować dryfowanie jonów sodu ze szkła w kierunku powierzchni ogniwa, która zazwyczaj ma powłokę antyrefleksyjną z azotku krzemu (SiN). Jeśli dziury w powłoce są wystarczająco duże, aby umożliwić dostanie się jonów sodu do ogniwa, może zostać ono nieodwracalnie uszkodzone. Ponadto napięcie to, może powodować gromadzenie się ładunku statycznego, co powoduje zmniejszenie wydajności, chociaż efekt ten jest zwykle odwracalny.

Dlaczego test Znshine ma znaczenie?

 PID nie jest problemem dla dużych obiektów o skali przemysłowej (inwestycyjnej), w których zastosowano  falowniki wyposażone w ujemne uziemienie systemu.  Degradacja indykowanym napięciem może znacznie zmniejszyć wydajność modułów w lokalizacjach z falownikami beztransformatorowymi, które są elektrycznie nieuziemione. Chociaż niektóre mechanizmy PID są odwracalne we wczesnych stadiach degradacji, niektóre z nich są nieodwracalne i mogą prowadzić do chronicznie obniżonych wyników. Jednym z rozwiązań PID jest projekt systemu, w tym użycie określonych konfiguracji uziemienia lub rozproszonej elektroniki. W związku z tym testerzy PVEL zalecają, aby projektanci korzystali z alternatywnych rozwiązań, jeśli moduły fotowoltaiczne odporne na PID nie są zamawiane do projekt

Recenzja znshine

Procedura PID w recenzji modułów Fotowoltaicnzych

Gdy moduł jest umieszczony w komorze środowiskowej, a odchylenie napięcia równe maksymalnemu napięciu systemu (-1000V lub -1500V) i jest on używany przy 85°C i 85% wilgotność względna przez dwa cykle po 96 godzin. Temperatura przy wilgotności i warunkach polaryzacji napięcia, pomagają ocenić możliwe mechanizmy degradacji i awarii związane ze zwiększonymi prądami upływu.

Na liście najlepszych modułów znajduje się wielu najlepszych producentów ze względu na ich doskonałe wyniki PID ( w tym ZnShine). Jednak podatność na ten rodzaj degradacji pozostaje problemem. Mediana wyniku degradacji PID PVEL była wyższa w przypadku testów w 2020 niż kiedykolwiek w historii PVEL. Kiedy PVEL testował odkryte problemy z PID, producenci modułów zwykle reagowali zdziwieniem, uważając że ich moduły są odporne na PID. ZnShine niezmiennie, pozostaje w czołówce modułów fotowoltaicznych o podwyższonej odporności na degradacje indykowanym napięciem.

Testowanie PID modułów dwustronnych dało szeroki zakres degradacji po stronie przedniej i jeszcze szerszy zakres degradacji po stronie tylnej. Utratą mocy po stronie tylnej o ponad 30% w jednym przypadku. Możliwe, że pewna degradacja tylnej strony jest spowodowana odwracalnym efektem polaryzacji, który może wystąpić w modułach bifacial podczas testowania PID. Należy pamiętać, że nie wszystkie moduły bifacial typu P są podatne na to zjawisko.

Moduły Znshine

 ZnShine lider Jakości 

Moduły fotowoltaiczne ZnShine, zawsze wyróżniały się znakomitym wykonaniem i wśród paneli w technologii PERC, to zdecydowanie lider jakości. Wyniki testów potwierdzają rzetelne podejście tego producenta w pokazywania zalet swoich modułów. Odzwierciedlają to karty produktowe modułów,  które zostały potwierdzone w teście PVEL. Odporność na zmiany temperatury, podwyższona wytrzymałość mechaniczna i wysoka odporność na efekty PID, to zalety paneli ZnShine. Dodając do tego odporną na zarysowania i gromadzenie zanieczyszczeń powłokę grafenową, moduły tego producenta należy uznawać za synonim jakości. Dlatego właśnie duże instalacje biznesowe oraz farmy fotowoltaiczne to dedykowane inwestycje dla modułów Znshine

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że producent ZnShine korzysta z usług firmy asekuracyjnej Munich RE. Dzięki, czemu panele posiadają zabezpieczenie gwarancji producenta.

 

Informacje kontaktowe 

Sprzedaż i dystrybucja ZnShine

Sprzedażą i dystrybucją w formułach:

  • EPC — generalny wykonawca inwestycji fotowoltaicznych
  • Dystrybutor w Polsce — sprzedaż paletowa i kontenerowa
  • Broker Fotowoltaiczny- pośrednictwo w zakupie bezpośrednio u producenta

Kontakt

zapytania ogólne

kontakt@eprad.pl

sprzedaż i dystrybucja

Jacek Serwin
e-mail: j.serwin@eprad.pl
tel. 793 416 519